​​​​​​​​​​​

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico

Địa chỉ: Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico 
Tổng đài ĐT: (521.55) 5540-1632;​ FAX: 5540-1612 (VP);   
Email: vietnammexico@gmail.com 

Danh sách cán bộ ngoại giao: 

1. Ông Nguyễn Hoành Năm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam.

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 108

ĐTDĐ: (521) 5527309080

 

2. Ông Trần Thanh Tâm, Tham tán.

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 104

ĐTDĐ: (521) 5517294825


Bà Vũ Hoài Linh, Bí thư thứ Ba, phụ trách Lãnh sự.

ĐTCQ:(521) 55407587

ĐTDĐ: (521) 5540076766


4. Ông ​Đỗ Tất Hiển, Bí thư thứ Nhất, phụ trách Văn hóa - Kinh tế - Báo chí.

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 105

ĐTDĐ: (521) 5585613919

 

5. Ông Phạm Xuân Thành,  Bí thư thứ Ba, Văn phòng.​

ĐTCQ:  (521.55) 5540-1632; ext 101

ĐTDĐ: (521) 5527090499


6. Ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại.

​ĐTCQ: (521) 52540024

ĐTDĐ: (521) 5512002825

​​​​​​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​