​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mexico
Địa chỉ: Sierra Ventana No 255, Col. Lomas de Chapultepec,
 Del. Miguel Hidalgo, CP. 11000 D.F. Mexico 
Điện thoại: (52.55) 5540-1632 
- Fax: (52-55)-5540-1612 
           (521-55)-5520-8689 (Consular)
- Email: vietnammexico@gmail.com
- Website: http://www.vietnamembassy-mexico.org/​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​