​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mexico

LuongThanhNghi.jpg 
LÊ LINH LAN

Thông tin cá nhân

Đại sứ Lê Linh Lan sinh năm 1966 tại Hà Nội. Bà vào ngành Ngoại giao từ năm 1991. Bà là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại. 
Bà đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp cử nhân Luật Quốc tế, Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, Liên Xô năm 1990. 
Tốt nghiệp Thạc sỹ Ngoại giao và Thương mại, Đại học Quốc gia Australia năm 1995. 
Tốt nghiệp khóa Đào tạo Quản lý, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nga và có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 10 năm 2014, bà được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Mê-hi-cô, kiêm nhiệm Belice, El Salvador, Guatemala và Honduras. Trước đó, bà là Phó Vụ trưởng, Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao từ tháng 9 năm 2010. 
Đại sứ Lê Linh Lan bắt đầu vào ngành Ngoại giao từ năm 1991, công tác tại Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao với các vị trí Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, sau đó là Khoa Ngoại ngữ, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam). Trong giai đoạn từ 1999-2005, bà làm Trưởng ban Ban Âu-Mỹ, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Từ năm 2005 đến năm 2009, bà được cử làm Bí thư thứ Nhất rồi Tham tán tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trở về Việt Nam năm 2009, bà làm chuyên viên, rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao cho đến năm 2010.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​